Helpdesk 085-301 8072 Verkoop: 085-301 9082 info@verwijslijn.nl

Direct verwijzen naar iedereen?

Zodra je je als huisarts hebt aangemeld bij de Verwijslijn, kan je direct naar alle bij ons bekende zorgverleners verwijzen. Of die zorgverlener nu wel of niet deelneemt aan de Verwijslijn. Er zijn namelijk een aantal generieke verwijspaden aangemaakt voor alle soorten zorgverleners. Als verwijzer kun je door middel van deze paden dus alle zorgverleners bereiken. Een verwijzing via zo’n generiek verwijspad naar een niet deelnemende zorgverlener wordt wel opgeslagen in de Verwijslijn, maar wordt verder niet elektronisch verstuurd. Wel krijgt de verwezen patiënt/cliënt een verwijsbrief mee met daarop de gegevens van de zorgverlener waarnaar is verwezen. Overigens, zodra deze zorgverlener zich bij de Verwijslijn aansluit krijgt hij/zij alsnog toegang tot de eerder aan hem/haar gerichte verwijzingen. Als zorgverlener heeft het grote voordelen om je aan te sluiten bij de Verwijslijn. Je kunt dan zelf een onbeperkt aantal verwijspaden aanmaken en per verwijspad ook je eigen instructies voor de verwijzer en de patiënt aanmaken. Zo zorg je ervoor dat je voor verwijzers veel beter vindbaar bent dan een niet deelnemend zorgverlener. Voor de verwijzer ontstaat er op deze wijze een gedetailleerde sociale kaart waarmee hij/zij de patiënt/cliënt snel naar de meest geschikte zorgverlener kan verwijzen.

Verwijspaden

Verwijzen met de Verwijslijn draait om het slim gebruik maken van verwijspaden. In de bovenstaande figuur staan de verschillende stappen van het verwijspad. Stap 1 is het kiezen van een verwijsreden. Deze verwijsredenen zijn gelijk aan de door huisartsen gebruikte ICPC-codes. Bij stap 2 wordt een lijst van zorgverlenerscategorieën getoond die bij de gekozen verwijsreden  een therapie aanbieden. Na het kiezen van de zorgverlenerscategorie kan bij stap 3 een therapie worden gekozen. Bij de 4e en laatste stap wordt een op afstand gesorteerde lijst van zorgverleners getoond waaruit kan worden gekozen. Hiermee is het verwijspad compleet en kan de patiënt/cliënt worden verwezen. Hieronder staat een voorbeeld van een voltooid verwijspad.

veilig verwijzen in de zorg

De Verwijslijn is ontwikkeld om zorgverleners op een veilige manier met elkaar te laten communiceren. Als het gaat om gegevens van patiënten/cliënten kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom draait de Verwijslijn op een beveiligd deel van het internet. Alleen als u dat mag, krijgt u toegang tot dit deel van het internet. Op de Verwijslijn krijgt u vervolgens alleen toegang tot de gegevens, welke voor u bedoeld zijn. In het schema hiernaast is aangegeven wat er gebeurt als een huisarts verwijst naar een andere zorgverlener:

  1. de huisarts logt in via zijn Huisarts Informatie Systeem (HIS)
  2. Via een knop in het HIS wordt de Verwijslijn geopend. De NAW-gegevens van de patiënt worden vanuit het HIS meegestuurd.
  3. De huisarts kiest een verwijspad en geeft eventueel aanvullende informatie.
  4. Het Verwijsbericht wordt verstuurd naar de zorgverlener, die daar (desgewenst) een melding van krijgt via e-mail.
  5. De zorgverlener logt in op de Verwijslijn (eventueel met SMS-token), waarna hij toegang heeft tot het verwijsbericht.
  6. De zorgverlener kan het verwijsbericht (indien gewenst) aanvullen en vervolgens per ZorgMail retourneren naar de verwijzend huisarts, waarmee het verwijsproces voltooid is.

© Verwijslijn 2016-2017