Helpdesk 085-301 8072 Verkoop: 085-301 9082 info@verwijslijn.nl
najaar 2014
Het idee van de Verwijslijn wordt geboren. Ontwikkelingen binnen de zorg. zoals substitutieprojecten van de 2e naar de 1e lijn, rond de POH-GGZ, rond de jeugdzorg, en de mogelijke komst van de POH-GGZ-jeugd zijn een trigger om het verwijsproces binnen de eerste lijn onder de loupe nemen. Collega;s werden gepolst on de haalbaarheid in te schatten van een verwijsapplicatie voor de eerste lijn.
3 december 2014
Op 3 december 2014 lieten Edwin en Wil voor het eerst het prototype van de Verwijslijn aan een aantal collega’s zien. De reacties waren gelijk dermate enthousiast dat ze besloten de Verwijslijn verder te ontwikkelen.
1 mei 2015
Na een half jaar ontwikkelen stond op 1 mei 2015 de eerste versie van de Verwijslijn online binnen het beveiligde internet. Het was mogelijk om te verwijzen middels vooraf gedefinieerde verwijspaden.
1 november 2015
Start pilot substitutieproject Cyriax onderhuisartsen in de regio Heerenveen
14 december 2015
Verwijslijn 2.0 met vrije verwijspaden: iedere hulpverlener kan vanaf nu zijn eigen verwijspaden creëren.
15 december 2015
Alle zorgverlenersgroepen zijn toegevoegd aan de Verwijslijn. Er kan vanaf nu dus naar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen en psychotherapeuten, verloskundigen, huisartsen, diëtisten, logopedisten, podologen, podotherapeuten, ergotherapeuten en verslavingszorginstellingen worden verwezen.
1 februari 2016
Start pilot met Thuiszorg De Friese Wouden
5 februari 2016
Alle Nederlandse huisartsen met Medicom kunnen gebruik maken van de Verwijslijn. Andere HISsen worden benaderd om ook een koppeling met de Verwijslijn te maken.
1 april 2016
Koppeling met het Landelijk SchakelPunt (LSP). Indien beschikbaar wordt het Verwijsbericht aangevuld met de professionele samenvatting uit het huisartsdossier.
31 december 2016
De Verwijslijn is volledig beschikbaar voor alle Eerstelijns zorgverleners in heel Nederland

TIJDPAD

De Verwijslijn is een snel ontwikkelend en innovatief produkt. De Verwijslijn volgt daarbij een geheel eigen benadering waarbij het gemak voor de verwijzer centraal staat. Voor de komende maanden staan nog veel ontwikkelingen gepland. Zo zullen we het komende jaar de Verwijslijn gaan uitrollen in heel Nederland, zullen we een koppeling ontwikkelen met het Landelijk SchakelPunt en zal ook de patiënt toegang moeten krijgen tot de Verwijslijn.

© Verwijslijn 2016-2017